Följ med till den medeltida borgen Kastelholm, till den söndersprängda fästningen Bomarsund och till den fyrmastade stålbarken Pommern - segelfartyget som för bara några decennier sedan fraktade säd från Australien till Europa. Här bjuder vi på information och kunskap om spännande sevärdheter, betydelsefulla epoker och anmärkningsvärda händelser samt länkar till sajter som handlar om åländsk historia. Väl bekomme!


Länkar till Ålands historia

Större museer

Ålands museum
Ålands sjöfartsmuseum
Museifartyget Pommern
Ålands konstmuseum
Önningebymuseet
Ännu fler museer


Sevärdheter
Kastelholms slott
Bomarsunds fästningsruiner
Postvägen


Bilden här ovan visar en kvinna som sedan medeltiden blickat ner på församlingsborna i den lilla stenkyrkan i Kumlinge i den åländska skärgården. Det är den sköna Sankta Maria Magdalena (Maria från Magdala) som botfärdig och med ångerfull blick håller smörjelsekärlet i sin famn. Det var hon som enligt traditionen smorde Jesu fötter med dyrbar balsam och därför fick syndernas förlåtelse (men nu anser man att denna kvinna inte är densamma som Maria från Magdala, en av Jesu kvinnliga lärjungar). Hon är målad av en okänd mästare, sannolikt omkring år 1500.
Entrén till den åländska historien.

Utgivare och copyright © Håkan Skogsjö, SkogsjöMedia, Mariehamn, Åland, 2000–2010.

Allt material på dessa sidor är skyddat av upphovsrätt och får inte
spridas eller mångfaldigas utan tillstånd från SkogsjöMedia.